Patiëntenbeperking

Door de recente grote toevloed aan nieuwe patiënten, zien wij ons met spijt in het hart genoodzaakt het accepteren van patiënten tijdelijk te beperken.
Dit om nog in de mogelijkheid te kunnen zijn kwalitatieve en tijdige zorg aan te bieden.
 
Wie kan hier nog wel terecht?
- Patiënten die reeds hun GMD hebben in onze praktijk
- Nieuw inwonende gezinsleden van deze patiënten (partner, kind)
- Inwoners van Ransberg en Hoeleden
Patiënten wiens huisarts in verlof is, verwijzen wij naar diens aangewezen vervanger.

Eventuele nieuwe patiënten wordt dan ook gevraagd voor een eerste consultatie telefonisch contact op te nemen.

 

lees verder